Enteral: Håndtering av ernæringssett (film)

For opplæring i bruk av pumpe, ta kontakt med Seksjon for behandlingshjelpemidler på telefon 74177